De dubbele maximumfactuur

Scholen organiseren heel wat activiteiten die het leren boeiender en aangenamer maken voor kinderen. De kosten die hiervoor doorgerekend worden aan de ouders, worden  begrensd door de dubbele maximumfactuur. Deze omvat de scherpe en de minder scherpe maximumfactuur.

1. De scherpe maximumfactuur:

Omvat culturele activiteiten (toneelbezoek Den Blank, film, tentoonstellingen), sportactiviteiten (sportdag, zwemabonnement) en schooluitstappen van één dag (schoolreis, sportdag, bosuitstap,…), alsook een bijdrage voor de verkeersdag lagere school.

Ook materialen die de ouders vroeger verplicht zelf moesten aankopen voor bepaalde activiteiten, vallen hieronder (vb. knutselmateriaal voor cadeautje vaderdag).

Op het principe van de dubbele maximumfactuur wordt een uitzondering gemaakt voor turnkledij en uniformen.  Omdat onze school de turnkledij goedkoper kan aanbieden dan wanneer de markt speelt, wordt deze kost niet verrekend in de maximumfactuur. Hiervoor werd gunstig advies gegeven door de schoolraad.

De scherpe maximumfactuur is voor een kleuter 45 euro en voor een leerling van de lagere school 85 euro per schooljaar. Dit zijn de maximale bedragen die via factuur jaarlijks aan de ouders mogen doorgerekend worden voor bovenvermelde activiteiten. Zo blijven de kosten voor alle ouders beperkt. Het verschil met de werkelijke kost wordt betaald door de school.
Hoe pakken we dit concreet aan?
De bedragen zullen 3 maal per jaar gefactureerd worden. Deze bedragen worden – samen met de vrijwillige bijdrage voor het bouwfonds van de school – apart gefactureerd.

  2017 – 2018 Factuur september Factuur februari Factuur
april
Kleuter
Per kleuterklas 45 euro € 15 € 15 € 15
Lager
Per leerjaar 85 euro € 30 € 30 € 25

 

2. De minder scherpe maximumfactuur

Omvat de meerdaagse activiteiten buiten de schoolmuren, maar binnen de schooluren. De minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 0 euro en voor een leerling 425 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs.
Op die manier kan elk kind normaal gezien mee op deze meerdaagse uitstappen.

Concreet betekent dit voor onze school dat de onkosten voor de boerderijklas (3e KK) volledig door de school worden betaald.
De onkosten van de zooklassen (1e + 2e lj.)  en zeeklassen (5e + 6e lj.) worden volledig door de ouders betaald.