Instapdata

Voor het gewoon kleuteronderwijs, schooljaar 2019 – 2020,
gelden volgende instapdata:
Voor kleuters geboren in 2017:

                  van 1 januari t.e.m. 2 maart 2017                          →   2 september 2019
                  van 3 maart t.e.m. 4 mei 2017                                 →    4 november 2019
                  van 5 mei t.e.m. 6 juli 2017                                       →          6 januari 2020
                  van 7 juli t.e.m. 3 augustus 2017                            →        3 februari 2020
                  van 4 augustus t.e.m. 2 september 2017            →            2 maart 2020
                  van 2 september t.e.m. 20 oktober 2017            →             20 april 2020
                  van 21 oktober t.e.m. 25 november 2017           →               25 mei 2020
                        van 26 november t.e.m. 31 december 2017 →  2 september 2020 (*)

Voor het gewoon kleuteronderwijs, schooljaar 2018 – 2019,
gelden volgende instapdata:
Voor kleuters geboren in 2016:

van 1 januari t.e.m. 3 maart 2016                            →             3 september 2018
van 4 maart t.e.m. 5 mei 2016                                   →              5 november 2018
van 6 mei t.e.m. 7 juli 2016                                         →                    7 januari 2019
van 8 juli t.e.m. 1 augustus 2016                              →                  1 februari 2019
van 2 augustus t.e.m. 11 september 2016           →                    11 maart 2019
van 12 september t.e.m. 18 oktober 2016           →                       18 april 2019
van 19 oktober t.e.m. 29 november 2016             →                        29 mei 2019
      van 30 november t.e.m. 31 december 2016    →         2 september 2019 (*)

                        (*)        Laatgeboren kleuters die tijdens een bepaald schooljaar 2 ½
jaar worden, maar op de laatste instapdatum niet meer kunnen
instappen, moeten zich evenwel toch inschrijven in maart van
het voorafgaande schooljaar.