Instapdata

Instapdata:
Voor kleuters geboren in 2016:

van 1 januari t.e.m. 3 maart 2016                            →             3 september 2018
van 4 maart t.e.m. 5 mei 2016                                   →              5 november 2018
van 6 mei t.e.m. 7 juli 2016                                         →                    7 januari 2019
van 8 juli t.e.m. 1 augustus 2016                              →                  1 februari 2019
van 2 augustus t.e.m. 11 september 2016           →                    11 maart 2019
van 12 september t.e.m. 18 oktober 2016           →                       18 april 2019
van 19 oktober t.e.m. 29 november 2016             →                        29 mei 2019
van 30 november t.e.m. 31 december 2016    →         2 september 2019 (*)

                        (*)        Laatgeboren kleuters die tijdens een bepaald schooljaar 2 ½
jaar worden, maar op de laatste instapdatum niet meer kunnen
instappen, moeten zich evenwel toch inschrijven in maart van
het voorafgaande schooljaar.