Ouderraad

 

logo OR

Onze ouderraad is een vereniging van ouders van leerlingen van de school die een aantal doelstellingen nastreeft:

– een nauwe samenwerking stimuleren tussen de ouders, school en schoolbestuur ten
   voordele van de opvoeding van het kind
– in samenwerking met het schoolteam het opvoedingsproject verbeteren
– is de spreekbuis van ouders en leerlingen en behartigt hun belangen
– ze organiseert allerhande activiteiten en feestelijkheden waarvan de opbrengsten
   dienen ter ondersteuning van activiteiten die door de school worden ingericht

Alle ouders van leerlingen zijn welkom tijdens de vergaderingen van de ouderraad.
Er wordt gestreefd naar minstens twee vertegenwoordigers per klas.
De klasafgevaardigden zijn eigenlijk de voelhorens van wat er leeft bij de ouders van die bepaalde klas. Elke ouder kan bij hen terecht met vragen, suggesties die dan doorgespeeld worden aan de ouderraad.

Samenstelling:

e-mail:    ouderraad@sjeizer.be

voorzitter:   Alan Pauwels     

secretaris:   Jan Mertens                                  

Werkgroep Groene Ouders

Heb je “groene vingers”, dan kan je je aansluiten bij de groene ouders die drie maal per jaar onze mooie tuin een grondige onderhoudsbeurt geven. Daarnaast zijn er ook projecten zoals het aarbeienproject en ons bijenhotel. We willen de tuin graag wat meer toegankelijk maken voor de kinderen.

Je kan best Patrick Endels contacteren als je deze werkgroep wil ondersteunen.

Werkgroep Veiligheid

Deze werkgroep organiseert het fietsexamen voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Verder zijn we steeds op zoek naar manieren om de auto/fiets rit van en naar school zo veilig mogelijk te maken.

Werkgroep Pas Geverfd

De galerij aan de speelplaats kreeg vorig jaar van een aantal ouders en grootouders een nieuwe laag verf. Dit jaar wordt de inkom verder onder handen genomen en daar zijn helpende handen voor nodig!

Wil je mee verven, dan contacteer je best Anne Hubert.

Kriebelteam

Als het kriebelt moet je niet alleen krabben, maar ook eens kijken of er geen ongenode gasten in je haartjes verblijven. Een kleine “check” van de hoofdjes zorgt ervoor dat deze diertjes snel weer uit de school verdwijnen. Daphne Gielens leidt het kriebelteam.