Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren.  
Ons schoolbestuur  is een VZW, waarvan de statuten verschijnen in het staatsblad.
Het schoolbestuur vergadert maandelijks om alle facetten van het schoolleven te bespreken:

  • financiële en materiële toestand van de school
  • personeelsbeleid
  • het pedagogisch project
  • het schoolreglement
  • de dagdagelijkse werking van de school

Voorzitter

Mevr. Carla Timmermans

Secretaris

Dhr. Willy Puttemans

Penningmeester

Mevr. Anne-Mieke Demaegdt

Lid

Dhr. Jean-Louis Tastenhoye

Dhr. Jos Dekelver