Wanneer?

Wanneer kunt u uw kleuter, °2017 inschrijven?
 1. BRUSSEN:
  Voorrang voor broers en zussen of leerlingen van dezelfde leefentiteit
  Vanaf 1 maart 2019 tot en met 14 maart 2019
 2. PERSONEEL:
  Voorrang voor kinderen van personeelsleden
  Op 15 maart 2019
 3. OPEN INSCHRIJVINGEN:
  Vanaf 18 maart 2019 kunnen alle andere kinderen ingeschreven worden.
  Op maandag 18 maart 2019 vanaf  8.00 tot 12.00 uur.
  Andere dagen op afspraak.
          Wat  verduidelijking over deze categorieën:

          BRUSSEN:

           Kunnen als broer en zus of als leerling van eenzelfde leefentiteit worden beschouwd:
                   – effectieve broers en zussen ( hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet
                     wonend op hetzelfde adres
                   – halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet
                     wonend op hetzelfde adres
                   – kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar geen gemeenschappelijke 
                     ouder(s)  hebben

PERSONEEL:

Een personeelslid kan een kind inschrijven waarvan hij zelf de ouder is.
Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet het personeelslid (ongeacht functie en tewerkstellingsbreuk) een contract hebben van lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen op de dag van inschrijving.

BELANGRIJK:

Na elke voorrangsperiode (1+2) wordt desbetreffende voorrang afgesloten. Als een leerling zich niet heeft ingeschreven tijdens de voorrangsperiode die op hem betrekking heeft, is hij zijn voorrang kwijt.