Ouderraad

logo OR

Ouderraad

Onze ouders worden vertegenwoordigd in de ouderraad. 

Wat is het doel van de ouderraad?

 • De ouderraad stimuleert een nauwe samenwerking tussen de ouders, school en schoolbestuur (schoolgemeenschap) ten voordele van de opvoeding van het kind.
  • De ouderraad organiseert allerhande activiteiten en feestelijkheden met als voornaamste doel om ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolbestuur samen te brengen. Daarnaast dienen de opbrengsten van deze evenementen ter ondersteuning van activiteiten die door de school worden ingericht.
  • De ouderraad is de spreekbuis van ouders en leerlingen en behartigt hun belangen.
  • De ouderraad kan op vraag van de schoolraad schriftelijk advies uitbrengen, maar ook uit eigen beweging het schoolbestuur adviseren.

Om de doelstellingen te verwezenlijken

 • kan de ouderraad activiteiten organiseren van informatieve en vormende aard.
  • kan zij allerlei initiatieven nemen die de samenwerking tussen de school en de ouders kunnen bevorderen.
  • kan zij activiteiten van sociale en culturele aard beleggen om de ouderwerking op school vorm te geven.
  • levert ouders aan om in de interne beroepscommissie te zetelen.

Hoe werkt de ouderraad?

 • De voltallige ouderraad vergadert ongeveer om de drie maanden. Tijdens de vergaderingen worden de objectieven bepaald en worden de verschillende activiteiten besproken en georganiseerd.
 • Een beperkte structuur, verkozen uit de ouders van de raad, stelt de agenda op, bepaalt de krachtlijnen, legt de officiële contacten naar buiten uit (gemeentebestuur, andere scholen…) en bewaakt het financieel beheer.
 • Binnen de ouderraad worden, in functie van de behoeften, werkgroepen opgericht die een bepaald thema uitwerken. Een aantal vaste werkgroepen zijn:
  • Groene ouders – onderhoud van de prachtige tuin
  • Fuifteam – organisatie van de jaarlijkse schoolfuif
  • Werkgroep Sinterklaas- & Paas-zakjes
  • Het kriebelteam – preventie luizen
  • Moederdags- of vaderdagsactie
 • De ouderraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten.

Wie maakt er deel uit van de ouderraad en hoe kan ik lid worden?

De ouderraad bestaat voornamelijk uit ouders. Alle ouders van leerlingen zijn welkom tijdens de vergaderingen van de ouderraad. Je kan je altijd aansluiten door een email te sturen naar ouderraad@sintjozefeizer.be (dit kan het hele jaar door).

Naast ouders (van leerlingen) is er ook vertegenwoordiging van de school aanwezig tijdens de vergaderingen.

De ouderraad bestaat minstens uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

 • De voorzitter leidt de vergaderingen.
  • De penningmeester beheert de financiën.
  • De secretaris maakt het verslag van de vergaderingen.

De contactgegevens