Sociale vaardigheden

 We vinden het als school belangrijk om steeds aandacht te schenken aan hoe kinderen met elkaar en met volwassenen omgaan. Ook dat ze zich openstellen voor andere culturen.
Samenwerken met elkaar, iets belangenloos doen voor elkaar, troosten, … het zijn geen loze woorden. Onze school werkt hieraan geïntegreerd.

Toch willen we voor onze school een stap verder gaan en dit doelbewust inbouwen in de dagdagelijkse klaspraktijk.
Zowel in de kleuterklas als de lagere school zullen er op geregelde tijdstippen activiteiten gebeuren waar sociale vaardigheden (relationele vorming) specifiek aan bod komt.
De anti-pestweek, thema ‘anders zijn en verscheidenheid’, ‘regels en afspraken’, … .

Ook met de ganse school organiseren we momenten om tot ontmoeten te komen.
Het vieren van de jarigen met de ganse school is hier een voorbeeldje van.