Privacy

25 mei 2018 ging de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming in (AVG of GDPR). Deze wetgeving verfijnt de rechten die u als ouder of leerling heeft en de verplichtingen die wij als school hebben.

Onze school springt steeds omzichtig om met uw persoonsgegevens, zoals de wetgeving dit voorschrijft. Deze nieuwe Europese ‘AVG’ is een verdere uitbouw op deze wetgeving.

Momenteel werken we in onze school een aangepast informatieveiligheids- en privacybeleid (IVPB) uit. Hierin wordt duidelijk omschreven wat we doen met uw gegevens, onder welke voorwaarden we dit doen en wat hierbij uw rechten zijn.
We doen dit in samenwerking met de scholen uit onze scholengemeenschap SG Zoniën en met de hulp van  Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Hieronder vindt u de link naar de privacyverklaring van onze school.

Privacyverklaring Sint-Jozefsschool

Meldpunt privacy:  privacy@zonien.org