Gezondheidsbeleid

In ons gezondheidsbeleid werken we onder het motto
“een gezonde geest in een gezond lichaam” op 5 domeinen:

                               A     Voeding & drank

                               B     Beweging

                               C     Hygiëne (+ seksualiteit en lichaamsverzorging)

                               D     Veiligheid en eerste hulp (+ roken en drugs)

                               E     Stress en emoties

 

 

Hoe werken we dit uit in praktijk?

Op omgevingsniveau

(A) Warme maaltijden worden geleverd door catering Hanssens uit Laken. Er wordt 2x per
jaar geëvalueerd met de vertegenwoordiger (kwaliteit, variatie, …). Het menu wordt
evenwichtig samengesteld door een diëtiste en voedingsdeskundige van Hanssens.
Opmeting van de temperaturen op school.

(A) Fruit wordt geleverd door Fruit on Wheels, in het kader van het Tutti-Fruttiproject.
De fruitkalender wordt gevarieerd opgesteld.

(A) Dranken worden geleverd door Cornelissen. Watercontainer met filtersysteem door
Kalimba. Ook een drinkwaterfontein is voorzien op de speelplaats.

(B) Tweejaarlijkse sportdag in samenwerking met SVS.

(B) Uitwerken van een eigen scholenveldloop met steun van de gemeente.

(C) (E) Samenwerking met medisch schooltoezicht CLB. (medische onderzoeken,
gevaarlijke ziektes,verstrekken van info…), lessen rond seksuele opvoeding,                              lichaamsverzorging en hygiëne, (studie)begeleiding van ouders en leerlingen)

(D) Samenwerking met IDEWE.

(D) Samenwerking met politie Overijse (Druivenstreek) voor actief politietoezicht
’s morgens en ’s avonds aan en in de buurt van de schoolpoort, begeleiding bij het
oversteken en voor de organisatie en begeleiding van verkeersdag en fietsexamen
6′
de leerjaar.

(D) Samenwerking met brandweer Overijse in verband met jaarlijkse brandoefening,
opmaak brandpreventieverslag
.

(D) Samenwerking met VZW vormingsinstituut Rode Kruis voor nascholing
gebrevetteerde nijverheidshelper. [2 juffen]

(D) Samenwerking met allerlei externe organisaties voor het verstrekken van
keuringsattesten in het kader van de veiligheid. Gas:(OCB) , elektriciteit (Vinçotte),
brandblussers/rookmelders/noodverlichting/alarm (Sicli), verwarming (VDS)

(E) Samenwerking met externe zorgpartners als logopedisten, psychologen, diëtisten,
kinesitherapeuten, psychologen, onderzoekscentra, psychiaters… (cf. zorgbeleid)

(ABCDE) Leerkrachten volgen nascholingen bij allerlei externe organisaties.
(KHL, Pedavoost, nascholing.be, EHSAL, …) 

Op schoolniveau

(A) Er worden gezonde dranken aangeboden aan de kinderen (water, fruitsap, appelsap,
melk, chocomelk). Sterk suikerhoudende dranken worden geweerd.

De kinderen van de lagere school die drank van thuis meebrengen worden hiervoor ook
gemotiveerd.

(A) Drinkwaterfontein op de speelplaats. Ook is er de mogelijkheid tot het drinken van
water in de refter. 

(A) Geen snoep op school. Voor verjaardagen vragen we om cake of fruit mee te brengen.

(A) Ouders van kinderen die ‘s middags boterhammen eten op school worden gemotiveerd
om een “gezonde brooddoos” mee te brengen.
Kinderen die warm eten op school drinken water bij het eten.

(A) Fruit wordt gewassen of geschild voor consumptie (warme refter/kleuters)

(B) Er zijn speelgoedkoffers voor de kinderen die ze in beurtrol kunnen gebruiken tijdens
pauzes. Op die manier geven we meer kansen aan de kinderen om zich te ontspannen
en te bewegen. Kinderen nemen zelf verantwoordelijkheid op voor de werking met de
koffers (inhoud controleren, beurtrol respecteren, melden indien materiaal stuk…).

       Op de speelplaats werden 6 voetbaldoelen, een speeltuig, krijtborden, een
hinkelparcours, twister en een basketring geïnstalleerd.

       Voor de 3′de graad zijn er pingpongtafels voorzien. Ook tafelvoetbal is mogelijk.

Spelen in de tuin tijdens de speeltijden bij goed weer is ook steeds mogelijk.

(B) Leerkrachten kregen van juf Kristel nascholing i.v.m. bewegingstussendoortjes. Deze
worden toegepast in de klas.

(B) Jaarlijks wordt een sportdag ingericht.

(C) Leerkrachten verluchten de lokalen tijdens de pauzes.

(C) Zorgen voor een nette school waarvoor iedereen zich verantwoordelijk voelt. (beurtrol
per klas voor opruim speelplaats (shrek), klasafspraken, recycleren …)

(C) Toiletten worden dagelijks gepoetst.

(C) Kriebelteam van de ouders voert 3 x per jaar luizencontrole en 3 x nacontrole uit bij de
leerlingen.

(C) Na elke pauze worden de toiletten door 1 van de toezichthoudende leerkrachten
doorgespoeld.

(C) De zandbak wordt in de winter afgedekt en nadien ontsmet met Dethol.

(C) De kinderen wassen regelmatig hun handen (na toiletgebruik, indien nodig na sport en
       spel) en worden erop attent gemaakt niet uit elkaars flesje te drinken.

(C) Sanitaire installaties werden volledig vernieuwd

(D) Er wordt door niemand gerookt op het schooldomein
(tussen voordeur- en achterpoort)

(D) Er is een allergieregister met een overzicht van alle leerlingen.

(D) Er is een register voor EHBO (verwondingen).

(D) Er is een interne preventieadviseur. Er wordt gewerkt aan een globaal preventieplan
met jaaractieplannen om de veiligheid maximaal te garanderen.

(D) In de ouderraad is een werkgroep Veiligheid en Verkeer actief. Ze werken mee aan de
verkeersdag, het fietsexamen en aan allerlei andere acties i.v.m. veiligheid.

(D) Binnen het personeel zijn er 2 gebrevetteerde nijverheidshelpers.

(D) Leerkrachten sensibiliseren de leerlingen tot veilig gedrag in en buiten de school. (bv.
op straat in rij per 2 , niet lopen op trap…)

(D) Leerlingen worden opgeroepen tot het dragen van fluovestjes op de weg van en naar
school.

(D) Bij uitstappen of themadagen (Eizer, er leeft wat) waarbij de leerlingen zich op straat
begeven, dragen ze fluovesten (voorzien door de school).

(D) Leerkrachten die de oversteekrij begeleiden, dragen een fluovest.

(D) Minimaal 1x per jaar wordt een brandoefening gehouden met de hele school.

(D) Eén juf is steeds  verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het medisch
materiaal (EHBO).

(D) Kleuters die op uitstap gaan met eigen vervoer van de ouders zitten altijd klikvast
onder de gordel, niet vooraan en op een verhogingskussen. Er zijn op school
verhogingskussens.

(D) Er werden koffertjes voor eerste hulp uitgewerkt om mee te nemen bij uitstappen.
(1 per klas)

(E) Er is een vertrouwenspersoon op school.

(E) Er werd een rouwkoffer uitgewerkt. Deze kan ontleend worden door ouders.

(E) De zorgcoördinator houdt een ‘zorgregister’ bij voor alle lln. van de school.
Alle ervaringen, tips enz… i.v.m. de begeleiding van de kinderen en het kind zelf,
worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem VOLG. Deze informatie wordt
zorgvuldig aan elkaar doorgespeeld op een zorgvergadering in september.

(E) Leerlingen kunnen hun emoties (ideeën) enz.. uiten via een ideeënbus.
Er is ook een leerlingenraad.

 

Klasniveau:  kleuterschool

(A) Kleuters krijgen  dagelijks fruit en “gezonde” koeken (geen chocolade) aangeboden.

(A) Elke kleuterklas leert over de groenten en de voedingswaarde ervan.

(A) Weekthema i.v.m. (gezonde) voeding.

(B) Kans tot spelen in zandbak.

Klasniveau: lagere school

(A) Lessen over de voedingsdriehoek/piramide  (4e)

(A) Brooddozencontrole bij het verlaten van de refter. (Goed gegeten? Alles op?)

(B) Sportclubs en verenigingen komen zich voorstellen in de klassen. (voetbal, Chiro…)

(B) Tijdens de middagpauze mogen de leerlingen van 5’de en 6’de leerjaar pingpongen.

(B) Leerlingen worden aangespoord om indien mogelijk met de fiets naar school te komen.

(B) Het 6′de leerjaar gaat jaarlijks naar de doe aan sportbeurs in Leuven (Brabanthallen)

(B) Organisatie van een fietsexamen voor het 6’de leerjaar.

(B) De 3′de graad (5de en 6de leerjaar) gaat jaarlijks op fietstocht tijdens de verkeersdag.

(B) Jaarlijks klasweekend 6e leerjaar met sport en spel.

(B) Tweejaarlijks wordt een sportief getinte of “actieve” schoolreis ingericht.

(C) Lesactiviteiten i.v.m. lichaamsverzorging, hygiëne, seksuele opvoeding (6e lj.).

(D) Er wordt les gegeven rond roken en drugs. Preventief en informatief. (5e en 6e leerjaar)

(E) Aandacht in klassen voor “leren leren”. Er bestaat eveneens een leerlijn leren leren.

(E) Kinderen leren planmatig werken via agenda.

(E) Er werd een huiswerklijn uitgewerkt waarin ook wordt rekening gehouden met sport en
vrije tijd op woensdag, vrijdag en tijdens het weekend.

(E) Toetsenregelingen worden in overleg opgesteld qua tijdsduur en inhoud.

Algemene aandachtspunten:
 • (D) Blijvende aandacht voor verplicht dragen van fluovest in oversteekrij. Anders
  blijft de leerling op school. Zichtbaarheidsactie door ouderraad en
  leerkrachtenteam vanaf herfstvakantie
 • (D) Fietsende leerlingen sensibiliseren tot het dragen van een fietshelm.
 • (E) Uitwerking activiteiten sociale-relationele vorming op schoolniveau.
  Thema’s: pesten, omgaan met verscheidenheid (verdraagzaamheid), mijn gedrag
  (regels en afspraken), communicatie.
 • (E) Uitvoeren activiteiten tegen pesten.