Schoolbestuur & Lokaal comité

Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Deze is dan ook verantwoordelijk voor een degelijk verloop van het onderwijs en is de eindverantwoordelijke voor het personeelsbeleid. Zij is gebonden aan de wettelijke plichtplegingen van het departement onderwijs en de katholieke koepel van het basisonderwijs. Zij kiest binnen haar geleding een voorzitter.

Het schoolbestuur kan voor advies een beroep doen op de begeleidingsdiensten van ‘Katholiek Onderwijs Vlaanderen’ en natuurlijk ook op de directie van de school zelf waaraan zij ook heel wat volmachten overdraagt.

Samen met de Sint-Martinusscholen uit Overijse, de Vrije Basisschool uit Maleizen, de Vrije Basisschool uit Tombeek, de Vrije Sint-Clemensschool uit Hoeilaart, de Vrije basisschool O.-L.-V. Jezus-Eik, de Sint-Annaschool uit Duisburg en de Mariaschool uit Tervuren, werd onze school samengebracht onder het schoolbestuur Katholieke Scholen Druivenstreek vzw.

Website:

De voorzitter van de Raad van Bestuur:        Marcel Beckers
Adres:     Katholieke Scholen Druivenstreek vzw
Waversesteenweg 96     – 3090 Overijse
Ondernemingsnummer:     0410.468.663

Het lokaal comité

Onze school behoudt haar herkenbaarheid onder zijn huidige naam – Sint-Jozefsschool –  als leergemeenschap en ook de lokale verankering wordt gevrijwaard door de oprichting van een lokaal comité.

Dit comité is samengesteld uit de directie van de school, vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap en een voorzitter die lid is van de Raad van Bestuur.

De voorzitter van het lokaal comité:         Carla Timmermans

De andere leden:    Jean-Louis Tastenhoye, Anne-Mieke Demaegdt