Schoolraad

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan. In onze schoolraad zetelen vertegenwoordigers van de ouderraad en het personeel. Elke afvaardiging wordt om de 4 jaar verkozen. Deze raad heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. De verslagen van de schoolraad kunnen ingekeken worden op het secretariaat van de school.

De overlegbevoegdheid is van toepassing op materies met een reële impact op het dagdagelijkse leven in de school.

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers van en aangeduid door de ouderraad, afgevaardigden van het schoolbestuur en afgevaardigden van het personeel.

Contact met de schoolraad verloopt via de voorzitter.

Samenstelling  schoolraad   

Afgevaardigden van de ouders

  • Brahim Van den Brande, voorzitter ouderraad
  • Lise Vanderkelen

Afgevaardigden van het personeel

  • Annelies Danau (voorzitter)
  • Eef Lahaye (secretaris)

Afgevaardigden van het lokaal comité

  • Carla Timmermans
  • Marcel Beckers

Danny Soetaert, directeur