Algemeen

Recht op inschrijving

Elke leerling heeft recht op inschrijving in de school gekozen door zijn ouders.
Er zijn drie voorwaarden:

  1. Een leerling moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.
  2. De ouders moeten akkoord gaan met het opvoedingsproject van de school
boompje
  3. De ouders gaan akkoord met het schoolreglement.  voorpagina schoolbrochure 19-20
  [Geen nieuwe inschrijving nodig bij overgang van kleuterschool naar lagere school]

Meer informatie aangaande de toelatingsvoorwaarden:
     – Toelatingsvoorwaarden kleuterschool
     – Toelatingsvoorwaarden lagere school

Instapdatum berekenen

Klik op onderstaande afbeelding om de correcte instapdatum van je peuter/kleuter te berekenen.