Ondersteuningsnetwerk

onwob

Onze school werkt nauw samen met het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant,
kortweg ONWOB.

Ondersteuningsnetwerken trachten de scholen sterker te maken in hun groei naar meer inclusief onderwijs.  Indien de brede basiszorg en verhoogde zorg (tijdelijk) niet meer voldoende zijn, kan de school, na een traject met het CLB, hulp inroepen van het ondersteuningsnetwerk.  De school blijft verantwoordelijk voor de zorgregie.

De scholen van het buitengewoon en gewoon onderwijs, het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst, bundelen hun krachten en ervaring.  Samen streven we naar kwaliteitsvol en inclusief onderwijs.

Alle scholen in Vlaanderen zijn aangesloten bij een ondersteuningsnetwerk.

Het ondersteuningsnetwerk Oost–Brabant (ONWOB) is werkzaam in de regio Vlaams – Brabant, ten oosten van Brussel.

 Zorgloket    0470 11 13 54            onw.oostbrabant@gmail.com

Bezoek de website van het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant door op onderstaande link te klikken:

ONWOB