De dubbele maximumfactuur

Scholen organiseren heel wat activiteiten die het leren boeiender en aangenamer maken voor kinderen. De kosten die hiervoor doorgerekend worden aan de ouders, worden  begrensd door de dubbele maximumfactuur. Deze omvat de scherpe en de minder scherpe maximumfactuur.

De scherpe maximumfactuur

Omvat culturele activiteiten (toneelbezoek Den Blank, film, tentoonstellingen), sportactiviteiten (sportdag, zwemabonnement) en schooluitstappen van één dag (schoolreis, sportdag, bosuitstap,…), alsook een bijdrage voor de verkeersdag lagere school.
Ook materialen die de ouders vroeger verplicht zelf moesten aankopen voor bepaalde activiteiten, vallen hieronder (vb. knutselmateriaal voor cadeautje vaderdag).
Op het principe van de dubbele maximumfactuur wordt een uitzondering gemaakt voor turnkledij. Omdat onze school de turnkledij goedkoper kan aanbieden dan wanneer de markt speelt, wordt deze kost niet verrekend in de maximumfactuur. Hiervoor werd gunstig advies gegeven door de schoolraad.
De scherpe maximumfactuur is voor een kleuter 45 euro en voor een leerling lagere school 90 euro per schooljaar. Dit zijn de maximale bedragen die via factuur jaarlijks aan de ouders mogen doorgerekend worden voor bovenvermelde activiteiten. Zo blijven de kosten voor alle ouders beperkt. Het verschil met de werkelijke kost wordt betaald door de school.

De scherpe maximumfactuur is voor een kleuter 45 euro en voor een leerling lagere school 90 euro per schooljaar. Dit zijn de maximale bedragen die via factuur jaarlijks aan de ouders mogen doorgerekend worden voor bovenvermelde activiteiten. Zo blijven de kosten voor alle ouders beperkt. Het verschil met de werkelijke kost wordt betaald door de school.

Onderstaande tabel verduidelijkt dit:

Geïndexeerd bedrag schooljaar 2021 – 2022
KLEUTERSCHOOL
Per kleuterklas 45 euro
LAGERE SCHOOL
Per leerjaar 90 euro

Hoe pakken we dit concreet aan? 

Om het administratief voor de school en voor de ouders eenvoudig en werkbaar te maken, werd door de schoolraad de volgende manier van werken goedgekeurd:
De bedragen zullen 3 maal per jaar gefactureerd worden:
– 1’ste maal: op factuur in september
– 2’de maal:  op factuur van februari
– 3’de maal:  op factuur van april

Welke bedragen hieraan gekoppeld zijn, zie je in onderstaande tabel:

2021 – 2022

factuur
september

factuur
februari

factuur
april 

KLEUTERSCHOOL
Per kleuterklas 45 euro € 15 € 15 € 15
LAGERE SCHOOL
Per leerjaar 90 euro € 30 € 30 € 30


De minder scherpe maximumfactuur

Omvat de meerdaagse activiteiten buitenshuis. Dit gaat om meerdaagse uitstappen voor één of meerdere klassen voornamelijk tijdens de schooluren.
Zeeklassen 5’de + 6’de lj., boerderijklassen 3’de KK, de driedaagse kunstklassen
1’ste + 2’de lj.

De minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 0 euro en voor een leerling 450 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs. Op die manier kan elk kind normaal gezien mee op meerdaagse uitstap.
Concreet betekent dit voor onze school dat de onkosten voor de boerderijklassen volledig door de school worden betaald. De onkosten van de zeeklassen – ongeveer € 270 –  en de kunstklassen – ongeveer € 180 –  worden volledig door de ouders betaald.

Overzichtsschema van de facturatieperiodes

Factuur

Wat

Wanneer

September
 • Minimum-maximumbedrag
 • Vrijwillige bijdrage bouwfonds
Derde week van september
September-oktober
 • Maaltijden, drankjes, bestellingen,…
 • Refteronkosten
Begin november
November-december
 • Maaltijden, drankjes, bestellingen,…
 • Refteronkosten
Begin januari
Februari
 • Minimum-maximumbedrag
 • Vrijwillige bijdrage bouwfonds
Tweede week van februari
Januari – februari
 • Maaltijden, drankjes, bestellingen,…
 • Refteronkosten
Begin maart
April
 • Minimum-maximumbedrag
 • Vrijwillige bijdrage bouwfonds
Eerste week na paasvakantie
Maart-april
 • Maaltijden, drankjes, bestellingen,…
 • Refteronkosten
Begin mei
Mei-juni
 • Maaltijden, drankjes, bestellingen,…
 • Refteronkosten
Einde juni