Technologie op school

Op onze school werden er technodozen ontworpen met allerlei werkmateriaal,
een doe-fiche, een leerkrachtenfiches, een werkblad en een antwoordenblad.

De uitgewerkte koffers kregen een plaats in onze technotheek, waar ze uitgeleend kunnen worden door de leerkrachten.

In de ganse school, van onthaalklas tot zesde leerjaar werd er een leerlijn uitgewerkt zodat deze koffers maximaal benut worden en de kinderen voldoende technologische activiteiten voorgeschoteld krijgen.
Deze activiteiten werden ook zo veel mogelijk geïntegreerd binnen het normale aanbod wereldoriëntatie.

De uitwerking van de koffers is gebaseerd op het schema van het technologisch denk- en handelingsproces:

  1. PROBLEEM (het probleem wordt gesteld, geanalyseerd)
  2. PLANNEN (Voorstelling van het probleem, oplossing bedenken)
  3. UITVOEREN (oplossing uitvoeren, maken)
  4. GEBRUIKEN (uitproberen, het afgewerkt product gebruiken)
  5. EVALUEREN (kritische analyse)
Inhoudelijk
   Technologie in de kleuterschool
   Technologie in  de lagere school