Media & ICT

Informatie- en communicatietechnologie  (ICT) proberen we geïntegreerd aan onze kinderen aan te bieden en we leren de kinderen er ook op een verantwoorde wijze mee om te gaan.

Op school is er een ICT-lokaal beschikbaar. Ook kunnen de leerkrachten met de kinderen werken met tablets. Leerkrachten hebben een laptop en een smartbord ter beschikking vanaf het tweede leerjaar. Voor elk leergebied werd dan ook de nodige software voorzien, wat voor de kinderen zeker een meerwaarde betekent.

De school voorziet ook een koffer met een zestal chromebooks, die door iedereen in de klas ingezet kan worden.

In de lagere school werken we ook met BINGEL, een onlineplatform dat gelinkt is aan enkele van onze methodes. Dit kan in hoekenwerk, zorg, contractwerk of als huistaak aan bod komen.
Ook de ict-leerkracht ondersteunt het ict-gebeuren op school en zorgt voor een doelgerichte leerlijn doorheen de lagere school.

De directie onderhoudt en actualiseert de schoolwebsite.

Communicatie met de ouders gebeurt eveneens via mail.
De website is dan weer een platform waar inschrijvingen en bestellingen dienen te gebeuren.

De meeste leerkrachten communiceren met de ouders eveneens via mail.
In de kleuterschool gebeurt dit op regelmatige basis met behulp van de wekelijkse  ‘heen-en-weer-mails’.

Vanuit de scholengemeenschap kunnen we ook beroep doen op een ICT-coördinator. Hij verzorgt voornamelijk de technische aspecten.