Media & ICT

Informatie- en communicatietechnologie  (ICT) proberen we geïntegreerd aan onze kinderen aan te bieden en we leren de kinderen er ook op een verantwoorde wijze mee om te gaan.

Op school is er een ICT-lokaal beschikbaar. Ook kunnen de leerkrachten met de kinderen werken met chromebooks. Leerkrachten hebben een laptop en een smartbord of touchscreen ter beschikking vanaf het eerste leerjaar. Voor elk leergebied werd dan ook de nodige software voorzien, wat voor de kinderen zeker een meerwaarde betekent.

De school heeft ook een koffer met een 26 chromebooks, die door iedereen in de klas ingezet kan worden. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar hebben daarbovenop hun eigen chromebook.

In de lagere school werken we onder andere met BINGEL, SCOODLE en KABAS, online leerplatformen die gelinkt zijn aan enkele van onze methodes. Dit kan in hoekenwerk, zorg, contractwerk of als huistaak aan bod komen.
Ook de ict-leerkracht ondersteunt het ICT-gebeuren op school en zorgt voor een doelgerichte leerlijn doorheen de lagere school.

In  het vijfde en zesde leerjaar gaan we nog een stap verder: de leerlingen leren hier ook op een speelse manier programmeren: juf Kristel ondersteunt hen hierbij door met hen het programma scratch aan te bieden.

De directie onderhoudt en actualiseert de schoolwebsite.

Bijkomend is er ook een google-website gemaakt waar leerkrachten en kinderen snel naar alle platforms kunnen navigeren.

Communicatie met de ouders gebeurt eveneens via mail in smartschool.
De website is dan weer een platform waar inschrijvingen en bestellingen dienen te gebeuren.

De meeste leerkrachten communiceren met de ouders eveneens via mail in smartschool.
In de kleuterschool gebeurt dit op regelmatige basis met behulp van de wekelijkse  ‘heen-en-weer-mails’.

Vanuit de scholengemeenschap kunnen we ook beroep doen op 3 ICT-coördinatoren. Zij verzorgen voornamelijk de technische aspecten.