Veiligheid

Samen met de ouders, de gemeente en de politiediensten van Overijse proberen we onze schoolomgeving zo verkeersveilig mogelijk te maken en te houden.

Met de medewerking van de ouderraad wordt het dragen van fluohesjes gestimuleerd. Hiervoor worden acties op getouw gezet om de kinderen en de ouders te sensibiliseren. Ook het met de fiets naar school komen wordt gestimuleerd.

fluohesje
Ouders worden ook aangemaand om niet te parkeren in de zeer directe schoolomgeving met als opzet om de drukte aan de schoolpoort te vermijden.

De verkeerslichten, het verhoogde wegdek, het spandoek en de hekken zorgen voor een verhoogde veiligheid.

De afgelopen jaren werd er ook een schoolbereikbaarheidskaart opgesteld, waarin de veilige wegen een kleur kregen en waarbij de knelpunten ook werden aangeduid.
Hieronder de link.
schoolbereikbaarheidskaart

Binnen de school krijgt dit thema uiteraard ook de nodige aandacht.
– er wordt gewerkt met de methode ‘Wegwijzers’
– er is de jaarlijkse verkeersdag waar heel wat activiteiten aan bod komen in
samenwerking met ouders en politie
– er is de jaarlijkse Eizerdag (LS) / Eizerweek (KS)
– het fietsexamen van het zesde leerjaar