Wie zijn we?

Onze school is een katholieke basisschool, waar iedereen welkom is.

We hebben een kleuterschool en een lagere school.

De kleuterschool telt 4 klassen, waaronder een onthaalklas voor de jongsten.
De klassen worden bijgestaan door een turnleerkracht, zorgjuffen en een
zorgcoördinator en een kinderverzorgster.

De lagere school telt 6 klassen.
Ook hier worden de klassen bijgestaan door een zorgteam met een zorgcoördinator,
een turnjuf, een ict-juf, een vertrouwenspersoon en een beleidsondersteuner.

De ganse school kan ook rekenen op een administratieve medewerker,
een ict-coördinator en een interne preventie-adviseur.