Huiswerk

Huiswerk …  zinvol bezig zijn !
Waarom huiswerk? Zinvol?
 • Via huiswerk leren onze kinderen opdrachten zo zelfstandig mogelijk verwerken. Stapje per stapje worden ze vaardiger om een taak alleen aan te kunnen. We maken de nodige tijd vrij om kinderen te helpen bij het leren hoe ze efficiënt kunnen studeren en hoe ze een taak kunnen aanpakken.
 • Huiswerk geeft onze kinderen de kans om na de schooldag nog even met de Nederlandse taal bezig te zijn. Het Nederlands krijgt alzo meteen een plaats bij hen thuis.
 • Huiswerk betrekt ouders bij de school: huiswerk is dikwijls een weerspiegeling van wat er in de klas gebeurt.
 • Huiswerk geeft kinderen de mogelijkheid om opdrachten van de klas verder af te werken.
 • Huiswerk is een extra inoefening van de geziene leerinhouden wat onze kinderen vaardiger maakt in het verwerven van deze inhouden.
 • Om al deze beoogde doelen bij huiswerk te realiseren, rekenen we ook op u, ouders. Met uw hulp en dagelijkse interesse voor het huiswerk van uw kind blijven we onze kinderen motiveren en helpen we hen in het steeds zelfstandiger worden.
Wat we wel en niet verwachten van ouders…
 • We vinden het belangrijk dat u goede omstandigheden aanbiedt aan uw kind.
 • Belangrijk is ook dat u interesse toont voor het werk van uw kind.

– aanmoedigen om te beginnen met het huiswerkprent4
– het huiswerk controleren
– de agenda nakijken en handtekenen
– een luisterend oor bij het hardop lezen

 • Laat uw kind in de mate dat het kan het huiswerk zo “zelf”standig mogelijk maken. We proberen steeds opdrachten te geven die het kind aankan, maar fouten maken mag. Fouten tonen de juf of meester trouwens welke problemen uw kind nog heeft met de behandelde leerinhouden.
 • We verwachten dat u een nota in de agenda noteert indien er zich moeilijkheden voordoen.
 • We verwachten niet dat u het huiswerk verbetert. Moedig hen wel aan om hun best te doen! Indien u toch het huiswerk laat verbeteren, laat dit dan in een ander kleurtje doen (potlood, groene balpen)
 • U hoeft zelf geen extra oefeningen op te geven.

prent3

Eerste leerjaar 

Hier is het nog aangewezen om toezicht te houden. Elk kind is hierin anders. Wanneer uw kind het aankan, laat het dan zoveel mogelijk zelfstandig werken.

Elke avond wordt er 1 taak voorzien. (Lezen, rekenen, schrijven,…)

Tweede leerjaar 

Hier leert uw kind de schoolagenda correct te gebruiken. U vindt er een overzicht van taken en lessen. Maak samen met uw kind gebruik van dit werkinstrument en besteed er de nodige aandacht aan.

Maandag, dinsdag en donderdag zijn de dagen waarop huistaken mee naar huis gaan. Grote toetsen worden ruim op voorhand meegedeeld. Dit kan weekoverschrijdend zijn.

Derde leerjaar 

Hier wordt de nadruk gelegd op het “leren leren”. Hoe maak ik mijn taken en hoe studeer ik mijn lessen ?

Uw kind krijgt tips aangereikt om het huiswerk zo zelfstandig mogelijk te maken.

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag zijn de mogelijke “huiswerkdagen”.

Grote toetsen worden ruim op voorhand aangekondigd.

Dit kan weekoverschrijdend zijn.

Vierde leerjaar 

Hier wordt de nadruk gelegd op het leren plannen. Het kind verwerft hier ook meer en meer autonomie, maar het rekent toch nog graag een beetje op mama, papa,…  Wees dus niet verbaasd als uw kind u vraagt om nog eens iets te controleren of te verduidelijken.

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag zijn de mogelijke “huiswerkdagen”.

Grote toetsen worden ruim op voorhand aangekondigd.

Dit kan weekoverschrijdend zijn.

Vijfde leerjaar 

Zelfstandig werken is hier zeer belangrijk !  Ook eigen werk degelijk kunnen plannen is een must. Geef uw kind dus de autonomie die het aankan.

Zelf een werkplanning opstellen behoort hier tot de vereiste vaardigheden.

In het begin kan u uw kind wel een handje helpen en begeleiden hierbij.

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag zijn de mogelijke “huiswerkdagen”.

Omwille van het planmatig werken kunnen er wel bv. vrijdag taken gegeven worden die dinsdag daarop klaar moeten zijn.

Grote toetsen worden ruim op voorhand aangekondigd.

Zesde leerjaar 

Hier krijgen de kinderen nog meer autonomie. Maak hen en niet meer zozeer uzelf verantwoordelijk voor de planning en de afwerking van het huiswerk.

De taken en lessen worden steeds op vrijdag meegegeven. Af en toe kan hier eens van afgeweken worden. Dit gaat dan voornamelijk om het afwerken van een les.

Concreet zijn de  maandagen, dinsdagen, woensdagen en donderdagen de huiswerkdagen. Vrijdag wordt er geen taak opgegeven tegen maandag.

Beperk uw inbreng tot het tonen van interesse en het geven van aanmoedigingen als dit nodig zou zijn. Sporadisch een verduidelijkend woordje kan natuurlijk nog wel.

Hier krijgen de kinderen nog meer autonomie. Maak hen en niet meer zozeer uzelf verantwoordelijk voor de planning en de afwerking van het huiswerk.

De taken en lessen worden steeds op vrijdag meegegeven. Af en toe kan hier eens van afgeweken worden. Dit gaat dan voornamelijk om het afwerken van een les.

Beperk uw inbreng tot het tonen van interesse en het geven van aanmoedigingen als dit nodig zou zijn. Sporadisch een verduidelijkend woordje kan natuurlijk nog wel.

Opmerkingen
 • Wat met contractwerk ?
  De leerkracht geeft in de klas een takenpakket dat afgewerkt moet worden tegen een vooropgestelde datum. Er wordt hier hoofdzakelijk in de klas aan gewerkt. Toch kan het gebeuren dat uw kind dit niet volledig afgewerkt krijgt. De onafgewerkte zaken zal uw kind verder thuis moeten afwerken.
 • Wat indien het huiswerk niet gemaakt werd ?
  Indien uw kind ziek was of niet in staat was om zijn lessen en taken af te werken, volstaat het om een korte nota in de agenda te schrijven met een korte reden hiervoor.
  Indien het huiswerk niet in orde was, zal de leerkracht dit tijdens de speeltijden laten bijwerken. Een straf zal hieraan verbonden worden volgens het bestaande systeem in de klas.

 prent2

Een kind heeft nog veel behoefte aan spel,
aan vrije tijd.

Dat is ook heel belangrijk en na een dag van
intensief werken in de klas gunnen we hen dit graag !

HOE HUISWERK VAN JE KIND BEGELEIDEN…

EEN FILMPJE!