Inschrijven en/of aanmelden?

Inschrijven van kinderen voor schooljaar 2021 – 2022     

Inschrijvingsprocedure gestart

Plaats toegewezen?

Ouders die via de aanmeldingen een plaats toegewezen kregen in onze school, mogen vanaf 3 mei 2021 een mail verwachten van het secretariaat.

In deze mail staat kan u terugvinden wat u dient te doen om de inschrijving te realiseren:
Samengevat:
1. Bezorg de school een kopie of foto van jouw identiteitskaart
2. Bezorg de school een kopie of foto van het kids-ID of Isi+ of een ander be
wijs waarop domicilieadres terug te vinden is van uw in te schrijven kind
3. Een brief of rekeninguittreksel als bewijs van studietoelage/studietoeslag indien u deze ontvangt.

4. Vul de inschrijvingsformulieren van de school in.

Bezorg alles terug aan de school:
– ofwel via een mail naar secretariaat@sintjozefeizer.be 
– ofwel via de post:  Sint-Jozefsschool
                                         Duisburgsesteenweg  134
                                         3090  Overijse

Als alles in orde is, bezorgt de school jullie een bewijs van gerealiseerde inschrijving.

Op de wachtlijst?

Tussen 3 mei en tot en met 26 mei:

Ouders die een mail ontvangen hebben dat hun kind op de wachtlijst geplaatst werd van onze school, zullen wij zelf contacteren van zodra er zich een vrije plaats aanbiedt.

Vanaf maandag 31 mei starten de vrije inschrijvingen:

Hebt u nog steeds geen plaats voor uw kind?
Uw kind kan dan chronologisch worden ingeschreven in de scholen waar nog vrije plaatsen zijn.

Om de chronologie te bepalen in onze school van deze vrije inschrijvingen, vult u onderstaand document in :

                  Vrije inschrijvingen Sint-Jozefsschool vanaf 31 mei 2021

Dit document is beschikbaar vanaf maandag, 31 mei 2021 om 9.00 uur.

De vrije plaatsen kan u raadplegen op:

     https://overijse.aanmelden.in/

 


 
 
Er start een aanmeldingssysteem en dit voor alle basisscholen uit Overijse.

Voor de volledige informatie, om aan te melden, om vrije plaatsen te raadplegen (van zodra beschikbaar) surf je naar een specifiek hiertoe ontworpen website:

www.overijse.be/aanmeldingssysteem

Alvast een korte samenvatting:

Zo ziet de tijdslijn eruit:

 •  Van maandag 18 januari tot en met vrijdag 5 februari 2021:

  – Inschrijven van kind geboren in 2019  dat een broertje of zusje heeft in
  desbetreffende school
  – Inschrijven van een kind geboren in 2019 én kind is van personeel in desbetreffende school

 • De aanmeldingen starten op maandag 1 maart 2021 (9u00) en eindigen op woensdag 31 maart 2021 (23:59)

  Aanmelden voor de andere geboorte- en leerjaren, ook de voorrangsgroepen van de andere geboortejaren.
  De voorrangsgroepen (broers en zussen + kinderen van personeel) worden bovenaan geordend.

 • Uiterlijk 30 april 2020 wordt het resultaat van de aanmeldingen bekend gemaakt
 • De inschrijvingen van aangemelde leerlingen die gunstig geordend zijn, starten op maandag 3 mei 2021 en eindigen op woensdag 26 mei 2021.
 • De vrije inschrijvingen starten op maandag 31 mei 2021.
Maximumcapaciteit

Onze school heeft een maximumcapaciteit die bepaald wordt op 26 leerlingen per geboortejaar bij de kleuters (per kleuterklas) en op 26 leerlingen per klas in de lagere school.