Schoolraad

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan. In onze schoolraad zetelen telkens 2 vertegenwoordigers van de ouderraad en het personeel. Elke afvaardiging wordt om de 4 jaar verkozen. Deze raad heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.

De overlegbevoegdheid is van toepassing op materies met een reële impact op het dagdagelijkse leven in de school.

Samenstelling  schoolraad:

Afgevaardigden van de ouders

  • Olivier de Schietere de Lophem, lid ouderraad
  • Alan Pauwels, voorzitter ouderraad

Afgevaardigden van het personeel

  • Eef Lahaye (secretaris)
  • Annelies Danau (voorzitter)

Afgevaardigden van het schoolbestuur

  • Carla Timmermans, voorzitter schoolbestuur
  • Willy Puttemans, schoolbestuur

Danny Soetaert, directeur